ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

7 สิงหาคม 2555


->การอบรมพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติคระครูลงทะเบียนเข้ารับการอบรม  
  นายสุทธิลักษณ์ สูงห้างหว้า
เป็นพิธีกร
 
  รองฯชลอ มั่นฤทธิ์
กล่าวเปิดงานการอบรม
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการแมน มั่นคง
และคณธครูโรงเรียนคลองบางน้ำจืด
     
เอกสารการอบรม    
     
     
     
     
     
     
  ครูผกามาศ เลิศชูเกียรติ
เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณ
และแต่งกลอนขอบคุณวิทยากร
คมความคิด คมคนที่องอาจ
แสนสามารถ ขยายภาพเห็นจากฐาน
การเรียนรู้ พอเพียงพอประมาณ
ผู้เชียวชาญ ผอ. แมน มั่นคง
มอบกระเช้าขอบคุณคณะวิทยากร    
ช่วงบ่าย ศน.นวลฉวี คนเที่ยง
ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้การอบรม
   
    คณะครูตั้งใจรับฟังความรู้
     
     
     
     
     
     
     
นวลฉวีส่งเสริมความรู้ พอเพียง
คนเที่ยงจึงเรียนเรียง ตรงเป้าหมาย
เสริมความรู้ในวิชา ของพ่อ
จะส่งต่อความรู้นี้ เพื่อให้ดรุณชาญ
ครูศุภชัย มิ่งมงคล
เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณ
และแต่งกลอนขอบคุณวิทยากร
  มอบกระเช้าขอบคุณคณะวิทยากร
     

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031