ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

1 กรกฎาคม 2556


-> งานครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน 89 ปี และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031