5
ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

9 สิงหาคม 2554
->คณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิม
พระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถที่ห้องสตูดิโอ
บริษัท สาครเคเบิล จำกัด
     
 

   

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031