ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

27 พฤษภาคม 2557


->ทบทวนการอบรมมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2557การอบรมทบทวนมารยาทไทย รองฯ ชลอ มั่นฤทธิ์
กล่าวรายงาน
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
กล่าวเปิดการอบรม
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
เข้ารับการอบรม
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
เข้ารับการอบรม
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
เข้ารับการอบรม
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
เข้ารับการอบรม
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
เข้ารับการอบรม
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
เข้ารับการอบรม
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
เข้ารับการอบรม
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
เข้ารับการอบรม
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
เข้ารับการอบรม
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
เข้ารับการอบรม
คุณครูสายพิณ รังรงทอง
พิธีกรสาวสวย
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
เข้ารับการอบรม
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
อบรมทบทวนมารยาทไทย
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
อบรมทบทวนมารยาทไทย
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
อบรมทบทวนมารยาทไทย
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
อบรมทบทวนมารยาทไทย
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
อบรมทบทวนมารยาทไทย
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
อบรมทบทวนมารยาทไทย
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
อบรมทบทวนมารยาทไทย
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
อบรมทบทวนมารยาทไทย
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
อบรมทบทวนมารยาทไทย
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
อบรมทบทวนมารยาทไทย
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
อบรมทบทวนมารยาทไทย
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
อบรมทบทวนมารยาทไทย
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
อบรมทบทวนมารยาทไทย
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ถ่ายภาพร่วมกัน
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ถ่ายภาพร่วมกัน
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ถ่ายภาพร่วมกัน
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ถ่ายภาพร่วมกัน
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ถ่ายภาพร่วมกัน
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ถ่ายภาพร่วมกัน
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ถ่ายภาพร่วมกัน
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ถ่ายภาพร่วมกัน
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ถ่ายภาพร่วมกัน
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ถ่ายภาพร่วมกัน
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ถ่ายภาพร่วมกัน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
 
นักเรียนชั้นอนุบาล1/2
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
 

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031