ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

13 มิถุนายน 2556


->
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556พิธีไหว้ครู พานไหว้ครูชั้นอนุบาล พานไหว้ครูชั้นอนุบาล
พานไหว้ครูชั้นอนุบาล พานไหว้ครูชั้น ป. 1/1 พานไหว้ครูชั้น ป. 1/2
พานไหว้ครูชั้น ป. 1/3 พานไหว้ครูชั้น ป. 1/4 พานไหว้ครูชั้น ป. 2/1
พานไหว้ครูชั้น ป. 2/2 พานไหว้ครูชั้น ป. 2/3 พานไหว้ครูชั้น ป. 2/4
พานไหว้ครูชั้น ป. 3/1 พานไหว้ครูชั้น ป. 3/2 พานไหว้ครูชั้น ป. 3/3
พานไหว้ครูชั้น ป. 3/4 พานไหว้ครูชั้น ป. 4/1 พานไหว้ครูชั้น ป. 4/2
พานไหว้ครูชั้น ป. 4/3
พานไหว้ครูชั้น ป. 4/4 พานไหว้ครูชั้น ป. 5/1
พานไหว้ครูชั้น ป. 5/2 พานไหว้ครูชั้น ป. 5/3 พานไหว้ครูชั้น ป. 5/4
5พานไหว้ครูชั้น ป. 5/1 พานไหว้ครูชั้น ป. 6/1 พานไหว้ครูชั้น ป. 6/2
พานไหว้ครูชั้น ป. 6/3 พานไหว้ครูชั้น ป. 6/4 พิธีไหว้ครู
     
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
ให้โอวาทนักเรียน
นักเรียนทำพิธีไหว้ครู
ตั้งแต่ชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
     
     
  พานไหว้ครูของนักเรียน  
     

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031