ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม


27 กรกฎาคม 2554

บริษัทเต็ดตรา แพ็ค(Tetra pack)(ประเทศอินโดนีเซีย)จำกัด
ได้พาคณะโรงงานรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มจากประเทศอินโดนีเซีย
ดูงานการดื่มนมและการจัดเก็บกล่องนมในโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
กล่องนมที่ดื่มเสร็จพับเก็บรวมไว้    

   
    นักเรียนแจกนม
ดื่มนม    
    ดื่มเสร็จพับเก็บ
     
  นำไปเก็บรวมไว้ในที่เก็บทุกคน  
     
มีสารวัตรนักเรียนคอยควบคุมดูแล ผอ.ชนินทร์ รับมอบโล่ห์  
  ร่วมถ่ายภาพ  
  บันทึกสมุดเยี่ยม  
ห้องเก็บนม กล่องนมที่แปรรูปเป็นชุดโต๊ะรับประทานอาหาร  

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031