ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม
20 พฤษภาคม 2554

โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)ได้ต้อนรับบริษัทเต็ตตรา แพ็ค(Tetra pack)(ประเทศไทย)จำกัด
ที่ได้พาคณะโรงงานรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มจากประเทศ
มาเลเซียมาดูงานการจัดเก็บกล่องเครื่องดื่มในโรงเรียน
เพื่อนำไปปรับใช้ในการจัดการกล่องเครื่องดื่มในโรงเรียนในประเทศมาเลเซีย

     
  นักเรียนดื่มนมเป็นปกติทุกวัน  
     
   
ดื่มเสร็จก็พับให้เรียบร้อย   พับเสร็จแล้วครับ
    พับเสร็จแล้วนำไปใส่รวมไว้ในที่เก็บกล่องนม
 
     
    กล่องนมพับเรียบร้อยพร้อมนำไปอัดขาย
ดื่มนมเสร็จ พับให้เรียบร้อย แล้วนำไปใส่รวมกันไว้ก่อนจะขึ้นชั้นเรียน เป็นปกติของนักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
 
    เจ้าหน้าที่คอยเข็นที่เก็บกล่องนม
ถ่ายภาพพร้อมกับผู้บริหารและครู   พาเยี่ยมชมโรงอัดกล่องนม
     
 
โรงเรียนเป็นเครือข่ายการจัดการกล่องเครื่องดื่มที่ยั่งยืน คณะบริษัทมอบของที่ระลึกให้กับโรงเรียน  

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031