ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม


21-24 มิถุนายน 2554

->
กิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทย โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)จัดกิจกรรมค่ายภาษาไทย
ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ
และความสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รักภาษาไทย วรรณคดี และวรรณกรรมไทย
โดยนักเรียนทุกชั้นเข้าค่ายเรียนรู้ ตามฐานเรียนรู้ต่างๆ
วันที่ 21 มิถุนายน 2554 นักเรียนชั้น ป.5-6
วันที่ 22 มิถุนายน 2554 นักเรียนชั้น ป.3-4
วันที่ 23 มิถุนายน 2554 นักเรียนชั้น ป.1-2
วันที่ 24 มิถุนายน 2554 นักเรียนชั้นอนุบาล
ผอ.ชนินทร์ สว่างแก้ว จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย รองฯสมศักดิ์ มาลัยโรจน์ศิริ กล่าวรายงาน ผอ.ชนินทร์ กล่าวเปิดงาน

   
ตัดริบปิ้นเปิดกิจกรรม อ.มณฑา วันนี้เป็นหัวหน้าทีมนันทนาการ วันนี้ ป.5-6 เข้าค่าย
  ฉันเป็นยอดมนุษย์......ฉันเป็นซุปเปอร์แมน ไก่ย่างห้าดาวๆ...หิ้วกลับบ้านๆ
หิ้วกลับบ้านๆ ผ่อนคลายแล้วก็มาเรียนตามฐาน
ฐานประวัติยอดนักกวี/นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์
ฐานตัวละครที่หนูชอบ/คำขวัญประทับใจ
ฐานคำสอนประทับใจ/คำคล้องจอง ฐาน สุภาษิตไทยน่าคิด/อ่านทำนองเสนาะ  
ฐาน สุนทรีบทร้อยกรอง/เปิดพจนานุกรม   ตั้งใจทำงาน
     
 
     
วันที่ 22มิถุนายน 2554 ป.3-4 เข้าค่ายภาษาไทย
  ครูนาฎยา ครูมณฑา ทีมนันทนาการ
เรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้    
     
 
     
วันที่ 23มิถุนายน 2554 ป.1-2 เข้าค่ายภาษาไทย
  สวัสดีๆ..วันนี้เรามาพบกัน..เธอกับฉันสวัสดีๆ  
ครูสายพิณ ครูมณฑา ...ทีมนันทนาการ   ตุ๊ก..แก..ตุ๊กๆแก
แล็บลิ้นแปล็บๆ    
เฮ....... เรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้  
     
     
 
     

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031