ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม


5 กรกฎาคม 2554

->
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค)
นำโดย นายสุชาติ
จริยาเลิศศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค ดูการพับเก็บและการจัดการ
กล่องนมของโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
    นักเรียนพับเก็บกล่องนม

  ดื่มเสร็จ พับเก็บใส่ที่เก็บโดยเฉพาะ
     
ครูสันติ พาดูบริเวณต่างๆ    
 
 
 
  มอบของที่ระลึกรับมอบโดย รองฯสมศักดิ์  

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031