ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม
9 พฤษภาคม 2554
คณะครู ผู้บริหาร โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)เข้าอบรมการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

     
     
     
   
 
 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031