ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม
13 พฤษภาคม 2557
->ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาช่วยงานวันวิสาขบูชาและ
เททองหล่อพระประธานหลวงพ่อบุญลือ (จำลอง 59 นิ้ว)
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
     

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031