ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

8 มกราคม 2556


->ร่วมมุทิตาสักการะ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์พัดยศ พระครูสาทรวิหารกิจเจ้าอาวาสวัดหนามแดง
ดำรงตำแหน่งที่ พระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก (จร.ชอ.) ในราชทินนามเดิมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) และ
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
ร่วมงานมุทิตาสักการะ
  ตั้งแถวรอรับพัดยศและ
ตราตั้งพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก
     
     
     
  พัดยศและ
ตราตั้งพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก มาถึง
นำพัดยศและ
ตราตั้งพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก
เข้าสู่บริเวณวัดหนามแดง
โดยมี ผอ.สมพงษ์ หงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
และ ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
อยู่ด้านหน้าขบวน
  วงค์ดุริยางค์จากโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
นำขบวนแห่พัดยศและ
ตราตั้งพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก
ภาพขบวนแห่พัดยศและ
ตราตั้งพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก
     
    คณะครูจากโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
ร่วมขบวนแห่พัดยศและ
ตราตั้งพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก
     
ประชาชนร่วมขบวนแห่พัดยศและ
ตราตั้งพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก
วงดนตรีที่มาร่วมงานแห่พัดยศและ
ตราตั้งพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก
นักเรียนจากโรเรียนบางแก้วประชาสรรค์
     
     
     
     
     
  แห่พัดยศและ
ตราตั้งพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก
วนรอบพระอุโบสถ 3 รอบ
 
     
     
     

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031