ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม


1 กรกฎาคม 2554
->
ทำบุญครบรอบ 87 ปีโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน,พิธีเปิดใช้ห้องน้ำ ป.5-6
นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียงเปิดให้นักเรียนนำสิ่งของมาขายเรียนรู้การใช้ชีวิตในสถานการณ์จริง

ทำพิธีไหว้เจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคล    

   
     
  คุณครูศุภชัยกล่าวนำคำไหว้เจ้าที่  
     
     
บริจาคทำบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน 87 ปี    
จากนั้นทำพิธีตักบาตร    
  กล่าวคำถวายทานเสร็จแล้วจบบนศรีษะ ผอ.ชนินทร์ นำตักบาตร
ตามด้วยรองฯชลอ รองฯสมศักดิ์ นักเรียนอนุบาล
     
ถวายปิ่นโต ภัตตาหารเพล   หัวหน้าสายชั้นร่วมถวาย
กรวดน้ำรับพร    
     
พระภิกษุสงฆ์ให้พร   พระอาจารย์ปะพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล
ให้กับคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน    
   
     


พิธีเปิดใช้ห้องน้ำ ป.5-6
หลังจากทำบุญในตอนเช้าเสร็จภาคบ่ายมีพิธีเปิดใช้ห้องน้ำที่ทางคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ได้ร่วมบริจาคปรับปรุงซ่อมแซมจนแล้วเสร็จ
เนื่องในโอกาสครบรอบ 87 ปีในการก่อตั้งโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)


ผอ.ชนินทร์ สว่างแก้ว ตัดริบปิ้นเปิดใช้ห้องน้ำ คณะครู นักเรียน ร่วมพิธีเปิด  
สาธิตการใช้    
     
     
     
     

กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง
เปิดให้นักเรียนนำสิ่งของมาขายเพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตในสถานการณ์จริง

     
เสื้อผ้ามือสองก็มี คุณครู ผู้บริหาร เดินช้อปปิ้งสินค้าของนักเรียน  
คุณครูจันทร์อัมพร สนใจหนังสือ    
สิ้นค้ามีหลากหลายอย่าง แม่ค้าก็น่ารักทั้งนั้น    
     
     
อันนี้..เท่าไหร่    

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031