ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

18 พฤษภาคม 2554
ผอ.ชนินทร์ สว่างแก้ว
ปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
ประจำปีการศึกษา 2554
     
     
     
 
   

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031