ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

1 กรกฎาคม 2555

->
วันก่อตั้งโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)


พิธีทำบุญครบรอบ 88 ปี
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
ของไหว้เจ้าที่  
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
ไหว้พระพุทธโลกนาถประสาทธรรมประชาบพิธ
   
คณะครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้ปกครองเครือข่าย ร่วมกันไหว้เจ้าที่
   
     
  ครูสมชาย พูลบรรดิษฐ์ ร่วมทำบุญ คณะครู บุคลากร และแม่ครัว ช่วยกันทำอาหาร
ถวายพระเช้า
    ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย
    คณะครู บุคลากร ร่วมกันทำบุญ
เนื่องในวันครบรอบ 88 ปี
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
     
     
คณะครู บุคลากร และแม่ครัว ช่วยกันทำอาหาร
ถวายพระเช้า
  หน้าตาอาหารถวายพระ
     
     
     
 
  ผอ.และคณะครูกรวดน้ำ  

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031