ป ร ห
ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

28 พฤศจิกายน 2554


->ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) คนใหม่
แนะนำตนเองกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)

ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
กล่าวแนะนำตนเองกับคณะครูและนักเรียน
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
นักเรียนฟังอย่างตั้งใจ  
     
 
     

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031