9 ป ร ห
ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

29 พฤศจิกายน 2554


->ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) คนใหม่
แนะนำตัวกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

ดอกไม้สำหรับ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
พูดคุยกับนายกองค์การบริกหารส่วนตำบลบางแก้ว
 
     
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
มอบดอกไม้แด่นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
   

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031