ป ร ห รัชญา
ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

25 พฤศจิกายน 2554


->ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) คนใหม่
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์

นักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
มอบพวงมาลัย
นักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
กล่าวสวัสดีผู้อำนวยการคนใหม่
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
ไหว้พระพุทธโลกนาถประสาทธรรมประชาบพิตร
พระประจำโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
     
  แขกที่มาส่ง ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์ ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
ผอ. ไหว้พระในห้องทำงาน    
รองฯ ชลอ มั่นฤทธิ์ กล่าวต้อนรับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
คนใหม่
   
     
แขกที่มาส่งผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์    
     
ครูสันติ กระจ่างธนโชต
เชิญแขกที่มาส่งผอ.มอบดอกไม้
รองฯ ชลอ มั่นฤทธิ์ตัวแทน
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)มอบแจกันดอกไม้
ผอ.อรรจน์ ธนสารพิพัฒน์
มอบแจกันดอกไม้
ผอ.สุรีรัตน์ เปลี่ยนบางช้าง
มอบแจกันดอกไม้
ผอ.สมพงษ์ หงษา
มอบแจกันดอกไม้
คณะครูโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
มอบแจกันดอกไม้
ผอ.ไปไหว้หลวงพ่อบุญลือ    
ผอ.ไหว้หลวงพ่อบุญลือ    
ผอ.ไปกราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดหนามแดง ผอ.กราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดหนามแดง  
     
  ผอ.กราบนมัสการพระครูสุวรรณ  
ผอ.โรงเรียนวัดเสาธงกลางคนใหม่
มอบของขวัญแด่ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
ผอ.กราบนมัสการ พระครูธรรมธรบุญเลิศ ปฺญญาธโร  
    ผอ.กราบนมัสการพระคณะ 4
     
ผอ.กราบนมัสการพระปลัดสมพร เกตุโกศล ผอ.ถ่ายภาพกับป้ายโรงเรียนวัดหนามแดง  
ผอ.นั่งโต๊ะทำงานในห้อง    

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031