1 ร ห
ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

13 ตุลาคม 2554

->คณะครูโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ร่วมงานออกพรรษา ณ วัดหนามแดง"
คณะครูโรงเรียนวัดหนามแดง
ช่วยขายดอกไม้งานออกพรรษาวัดหนามแดง
   
  ประชาชนร่วมกันทำบุญ  

   
     
  ตักบาตรเทโวโรหนะ  
     คณะครูโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
ช่วยกันนับเงินที่ประชาชนร่วมทำบุญ

 
     
     
     
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
กล่าวรายงาน
ประธานเปิดงานออกพรรษา
ณ วัดหนามแดง
ร่วมพิธีเปิดงานออกพรรษา
ของรางวัลสำหรับนักเรียนที่แข่งขันชนะ ถ้วยรางวัลการแข่งขันเรือพาย
ภ่ายภาพเป็นเกียรติ   ปล่อยลูกโป่งในงานวันออกพรรษา
  นักกีฬาเรือพาย  
    นักกีฬาโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
นักกีฬาโรงเรียนวัดสลุด นักกีฬาโรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ นักกีฬาโรงเรียนคลองสำโรง
นักกีฬาโรงเรียนคลองปลัดเปรียง กีฬาเหยียบโป่ง  
     
กีฬาวิ่งกระสอบ    
    กีฬากระโดดเชือกหมู่
     
     
กีฬาเปตอง    
  กีฬาสะกีบก
 
     
    กีฬามวยทะเล
     
กีฬาวิ่งเปี้ยว    
  กีฬาแข่งเรือพาย
 
  กีฬาปิดตาตีปี๊บ  
     
     
  กีฬาวิ่งซูปเปอร์แมน  
    กีฬาวิ่งผลัดลูกปิงปอง
     
    กีฬาชัคเย่อ
     
     
     
กีฬาวิ่งลูกโป่งนางมณฑา    
การแสดงของนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ    
     
     
     
     
นักกีฬารับรางวัลจาก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
   
     

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031