ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม


11-15 กรกฎาคม 2554


สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและรักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามในการหล่อ ถวายเทียนจำนำพรรษา
  ผอ.ชนินทร์ สว่างแก้ว จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นำหล่อเทียนจำนำพรรษา
ตามด้วย รองฯชลอ มั่นฤทธิ์
รองฯสมศักดิ์ มาลัยโรจน์ศิริ ครู/นักเรียน ป.1/1
ป.1/2 ป.1/3 ป.1/4
ตามด้วยครู/นักเรียน ป.2    
  ครู/นักเรียน ป.3  
     
ครู/นักเรียน ป.4    
    ครู/นักเรียน ป./5
    ครู/นักเรียน ป.6
     
ครู/นักเรียน อนุบาล    
 
  ปิดท้ายด้วย ครูพิเศษ  


14 กรกฎาคม 2554
คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน แห่เทียนจำนำพรรษาไปถวายที่วัดหนามแดง และวัดคลองปลัดเปรียง


ตกแต่งต้นเทียนก่อนนำไปถวาย    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
     

 

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนอีกส่วนหนึ่ง นำโดยรองฯสมศักดิ์ มาลัยโรจน์ศิริแห่เทียนจำนำพรรษาไปถวายที่วัดคลองปลัดเปรียง

 

     
     
     
     
     
     
รองฯสมศักดิ์ ถวายเครื่องไทยธรรม    
กรวดน้ำรับพร    
    พระอุโบสถวัดคลองปลัดเปรียง

วันที่ 20-22กรกฎาคม 2554
กิจกรรมค่ายสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมตามนโยบายเรียนดี เรียนฟรี15 ปีอย่างมีคุณภาพ
โดยเข้าค่ายตามชั้นสับเปลี่ยนกันดังนี้
วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 ชั้นป.5-6
วันที่21กรกฎาคม 2554 ชั้น ป.3-4
วันที่ 22 กรกฎาคม 2554 ชั้นอนุบาล-ป.2

ผอ.ชนินทร์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวเปิดกิจกรรม ตัดลริบปิ้นเปิดกิจกรรม
ครูมณฑานันทนาการเช่นเคย    
     
     
ฐานมารยาทไทย ฐานวันสำคัญ  
ฐาน3สถาบันหลัก    
     
ฐานอาเซียน    
     
     
     
     
     
     
     
     
21 กรกฎาคม 2554ชั้นป.3-4 เข้าค่าย
     
     
     
   
     
22 กรกฎาคม 2554 ชั้นอนุบาล -ป.2 เข้าค่าย
     
     
     
     
     
     
   
     

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031