ร ห
ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

10 ตุลาคม 2554


-
>สังสรรค์ครุอำลา ปรีดาสมาชิกใหม่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มโรงเรียนบางพลี 1
ณ โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
ยินดีต้อนรับ ป้ายชื่อกลุ่มโรงเรียนบางพลี 1 เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
คณะครูลงทะเบียน
   
     
    ผู้อำนวยการชนินทร์ต้อนรับ
ผู้อำนวยการ สพป.สป.2
    ผู้อำนวยการ สพป.สป.2
จุดเทียน ธูป บูชาพระ
    นายประเสริฐ ทรัพย์สิน
ประธานกลุ่มบางพลี 1 กล่าวรายงาน
ผู้อำนวยการ สพป.สป.2
กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ
คณะครูแต่ละโรงเรียน  
     
     
     
     
     
     
     
    ผู้อำนวยการ สพป.สป.2 บรรยาย
เรื่องแผนการศึกษาเพื่อการมีงานทำอาชีพสู่อาเซียน
     
     
นายสัมพันธ์ สาลีผลิน
กล่าวขอบคุณ
นายประเสริฐ ทรัพย์สิน ประธานกลุ่มบางพลี 1
มอบของแด่ผู้อำนวยการ สพป.สป.2

พระบรรยายธรรมจาก
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

     
    สังสรรค์ครูอำลา ปรีดาสมาชิกใหม่
คณะครูจากโรงเรียนคลองบางแก้ว คณะครูร่วมกันรับประทานอาหาร  
     
 
 
     
     
     
    พิธีกรสาวแสนสวยเสียงไพเราะ
จากโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
รำอวยพรอ่อนหวาน
จากโรงเรียนวัดสลุด
   
     
  รำอวยพร
จากโรงเรียนพรหมพิกุลทอง
 
     
ร้องเพลงคั่นรายการ พิธีกรคู่ขวัญเสียงไพเราะ
จากโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
รำแหย่ไข่มดแดง
จากโรงเรียนคลองบางแก้ว
     
     
     
ผู้อำนวยการและคณะครูเกษียณอายุราชการ ช่อดอกไม้แสนสวยแด่ผู้อำนวยการ ช่อดอกไม้แสนสวยแด่คุณครู
นายวิชฤทธิ์ เพ็ชรเมือง
รอง ผอ.สพป.สป.2
มอบดอกไม้แด่ผู้อำนวยการที่เกษีณอายุราชการ
  นายวิชฤทธิ์ เพ็ชรเมือง
รอง ผอ.สพป.สป.2
มอบดอกไม้แด่คุณครูที่เกษียณอายุราชการ
    นายวิชฤทธิ์ เพ็ชรเมือง
รอง ผอ.สพป.สป.2
กล่าวความรู้สึกแด่ผู้อำนวยการและคุณครูเกษียณ
ผู้อำนวยการที่เกษียณอายุราชการ   คุณครูที่เกษียณอายุราชการ
    ผู้อำนวยการไพรวัน จงรักดี
กล่าวความรู้สึก
ส.ส.วีระชัย เหมะ
กล่าวความรู้สึกต่อครูที่เกษียณอายุราชการ
ส.ส.วีระชัย เหมะ
มอบจับฉลากมอบของรางวัลแด่คุณครูที่มาร่วมงาน
พิธีกรคู่ขวัญเสียงไพเราะ
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล
คุณครูรับรางวัล   รำฟ้อนผาง
จากโรงเรียนคลองบางแก้ว
     
     
  รำกฤดาอภินิหาร
จากโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว
 
     
ร้องเพลงคั่นรายการ   ผู้อำนวยการไพรวัน จงรักดี
จับฉลากมอบของรางวัลแด่ครูที่ร่วมงาน
รับของรางวัล   การแสดง 3 ช่า เพลง กินตับ
จากโรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์
     
การแสดง เพลงเจ้าที่แรง
จากโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
   
     
     
     
  ผู้อำนวยการวัชรี สุขสมจิตร์
จับฉลากมอบของรางวัลแด่ครูที่ร่วมงาน
รับของรางวัล
     
ร้องเพลงคั่นรายการ   คณะครูร่วมสนุกหน้าเวที
     
  ผู้อำนวยการอารัญ สุดวิสัย
จับฉลากมอบของรางวัลแด่ครูที่ร่วมงาน
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
รับของรางวัล    
ร้องเพลงคั่นรายการ พิธีกรของร้องเพลงหน่อย ผู้อำยวยการประเสริฐ ทรัพย์สิน
ขอร้องเพลงด้วยคน
คุณครูมอบดอกไม้เป็นกำลังใจ    

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031