ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

1 สิงหาคม 2555


->โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) จัดพิธีแห่เทียนจำนำพรรษา
ณ วัดหนามแดง และวัดคลองปลัดเปรียงแห่เทียนจำนำพรรษา ณ วัดคลองปลัดเปรียง
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
และรองฯ สมศักดิ์ มาลัยโรจน์ศิริ
ถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนถือป้ายของโรงเรียน
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
ถ่ายภาพร่วมกับต้นเทียนของโรงเรียน
ขบวนแห่เทียนของโรงเรียนวัดหนามแดง
วงดุริยางค์ของโรงเรียนวัดหนามแดง ขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา ขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา
นางรำของโรงเรียน นางรำของโรงเรียน ขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา
     
     
     
  ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
ถวายต้นเทียนจำนำพรรษา
 
  แห่เทียนจำนำพรรษา ณ วัดหนามแดง  
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
และรองฯ สมศักดิ์ มาลัยโรจน์ศิริ
ถ่ายภาพร่วมคณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาล
ขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา
ของสายชั้นอนุบาล
 
     
    ขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา
ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
     
     
  ขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา
ของชั้นประถมศึกษาปีท ี่2
 
    ขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา
ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
     
ขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา
ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
   
     
    ขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา
ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6
    ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
และรองฯสมศักดิ์ มาลัยโรจน์ศิริ
ร่วมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา ณ วัดหนามแดง
     
     
     
     
    ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย
  ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
จุดเทียนจำนำพรรษาของโรงเรียน
 
นักเรียนตัวแทนนำสวดมนต์    
ผู้บริหาร และคณะครูถวายของพระภิกษุ   ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน
ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา
  ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันกรวดน้ำ  

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031