ล ป ร ห
ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

19 ธันวาคม 2554


-> ผู้บริหาร คณะครู และลูกเสือ-เนตรนารีชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จัดกิจกรรม Day Campณ ค่ายลูกเสือบ้านริมน้ำ
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
รอดซุ้ม
  พิธีถวายราชสดุดี
    ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
กล่าวให้โอวาท
ลูกเสือขี่ม้าสนุกเชียว   กิจกรรมฐานผจญภัย
     
     
     
     
     
     
  ลูกเสือ-เนตรนารีรับประทานอาหาร  

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031