ล ป ร ห
ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

20 ธันวาคม 2554


-> ผู้บริหาร คณะครู และลูกเสือ-เนตรนารีชั้นประถมศึกษาปีที่2 จัดกิจกรรม Day Campณ ค่ายลูกเสือบ้านริมน้ำ
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
รอดซุ้ม
   
คณะครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2    
รองฯ สมศักดิ์ มาลัยโรจน์ศิริ
จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย
  รองฯ สมศักดิ์ มาลัยโรจน์ศิริ
วางพวงมาลัย หน้าองค์รัชกาลที่ 6
รองฯ สมศักดิ์ มาลัยโรจน์ศิริ
จุดเทียน ธูป บูชาองค์รัชกาลที่ 6
พิธีถวายราชสดุดี  
  กิจกรรมฐานผจญภัย  
     
ลูกเสือขี่ม้าสนุกเชียว    
     
     
     
     
     

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031