ล ป ร ห
ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

21 ธันวาคม 2554


-> ผู้บริหาร คณะครู และลูกเสือ-เนตรนารีชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จัดกิจกรรม Day Campณ ค่ายลูกเสือบ้านริมน้ำ
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รอดซุ้ม
   
    คณะครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นายสันติ กระจ่างธนโชต
จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย
  นายสันติ กระจ่างธนโชต
วางพวงมาลัย หน้าองค์รัชกาลที่ 6
พิธีถวายราชสดุดี   นายสันติ กระจ่างธนโชต
กล่าวเปิดการเข้าค่าย Day Camp
กิจกรรมฐานผจญภัย    
     
  ลูกเสือขี่ม้าสนุกเชียว ลูกเสือนั่งเรือ
  ลูกเสือนั่งรถม้า กิจกรรมนันทนาการ
    ลูกเสือทำใบงาน
 
     

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031