ล ป ร ห
ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

22 ธันวาคม 2554


-> ผู้บริหาร คณะครู และลูกเสือ-เนตรนารีชั้นประถมศึกษาปีท ี่4 จัดกิจกรรม Day Campณ ค่ายลูกเสือบ้านริมน้ำ
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รอดซุ้ม
  คณะครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  นางบุษกร อนันตภูมิ
จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย
นางบุษกร อนันตภูมิ
วางพวงมาลัย หน้าองค์รัชกาลที่ 6
  กิจกรรมฐานผจญภัย  
     
ลูกเสือขี่ม้าสนุกเชียว    
     
     
  ลูกเสือเรียนผูกเงื่อน  
     

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031