ณ ล ป ร ห
ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

22 - 23 ธันวาคม 2554


-> ผู้บริหาร คณะครู และลูกเสือ-เนตรนารีชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จัดกิจกรรมDay Camp ณ โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) และค่ายลูกเสือบ้านริมน้ำ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

 

ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย

ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
วางพวงมาลัย หน้าองค์รัชกาลที่ 6
    ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
กล่าวเปิดการอยู่ค่ายพักแรม
เปิดกอง    
  ตัวอย่างการรายงานตัวก่อนเข้าเรียนตามฐาน กิจกรรมระเบียบแถว
    กิจกรรมการผูกเงื่อน
     
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
ช่วยดูลูกเสือผูกเงื่อน
   
    กิจกรรมรอบกองไฟ
     
     
     
ร้องเพลงสามัคคีชุมชุนนุม   Day Camp ณ ค่ายลูกเสือบ้านริมน้ำ
กิจกรรมฐานผจญภัย    
     
    ศึกษาป่าชายเลน

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031