ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

21 สิงหาคม 2555


->ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
ช่วยงานวันมรณภาพอดีตเจ้าอาวาสวัดหนามแดงทำบุญครบรอบวันมรณภาพ
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนามแดง
คณะครูช่วยกันจัดอาหารเลี้ยงพระ
     
    ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
ร่วมงานทำบุญครบรอบวันมรณภาพ
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนามแดง
  ครูรุ่งฤดี จิระเสวี
นำนักเรียนมารับทุนการศึกษาที่วัดหนามแดง
 
  นักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
รับทุนการศึกษาจากเจ้าอาวาสวัดหนามแดง
 
     
     
  อาหารเลี้ยงพระเพล  
     

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031