ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม


21 พฤษภาคม 2554

ขอขอบคุณบริษัท 15 สหรุ่ง จำกัด ที่ได้มอบเงินจำนวน 7,000 บาท
พร้อมทั้ง ข้าวสาร น้ำตาล น้ำมันพืช และน้ำดื่มให้กับโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
โดยมี ครูนาฏยา บรรจงอักษร ,ครูสุดา ทองแก้ว เป็นตัวแทนรับมอบ
ครูนาฏยา บรรจงอักษร, ครูสุดา ทองแก้ว เป็นตัวแทนโรงเรียนรับมอบ

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031