ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม
1 มิถุนายน 2554

นายสุพัฒน์ สว่างอารมณ์เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายโครงการ อสส.น้อย ตำบลบางแก้ว
1-3 มิถุนายน 2554 ณ โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว โดยมีนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนคลองปลัดเปรียง
โรงเรียนวัดสลุตและ โรงเรียนวัดหนามแดง รวม 250 คนเข้าร่วมกิจกรรม
นักเรียนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม    
     
นายสุพัฒน์ สว่างอารมณ์ นายก อบต.บางแก้ว จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นายเตลานศิริ คงสมจิตต์ ปลัด อบต.กล่าวรายงาน นายสุพัฒน์ สว่างอารมณ์ นายก อบต.บางแก้ว
กล่าวเปิดโครงการ
     
  ลั่นฆ้องเปิดโครงการ  
นายสุพัฒน์ สว่างอารมณ์
มอบกล้องดิจิตอลให้กับโรงเรียนวัดหนามแดง
(เขียวอุทิศ)รับมอบโดย ผอ.ชนินทร์ สว่างแก้ว
ขอขอบพระคุณท่านนายกสุพัฒน์ สว่างอารมณ์
ทางโรงเรียนจะใช้กล้องนี้ให้เกิดประโยชน์กับ
การศึกษาให้มากที่สุด
ผอ.ชนินทร์ มอบกระเช้าของขวัญ
กิจกรรมครั้งนี้เริ่ม 1-3 มิถุนายน 2554
     
ตรวจสภาพ ดิน น้ำ    
ระดมความคิด    
  ข้าวเที่ยงมื้อแรกในค่าย  
     
อสส.น้อยต้องกล้าแสดงความคิดเห็น ออกกำลังกายตอนเช้า ผอ.ชนินทร์ ร่วมออกกำลังกายด้วย
  ผอ.ชนินทร์ให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการ
ออกกำลังกาย
เรียนรู้ตามฐาน ฐานReduce
อสส.น้อยต้องร่วมมือกันทำงาน ฐาน Repair ฐานพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ฐานReject อสส.น้อยต้องร่วมกันคิด ฐาน EM
  ผอ.มาดูแลอย่างใกล้ชิด ได้เวลาอาหารอีกแล้ว
     
     
     
    ช่วยกันทำผลงาน
ผลงานของแต่ละหมู่    
     
    กินตับ..ตับตับตับตับ
แ่แห่พวงมาลัย นายสุพัฒน์ สว่างอารมณ์ นายก อบต.เป็นประธานเปิด  
    ครูศุภชัย ครูเสมา
อารมณ์เสีย...อารมณ์เสียๆ   อ.แมว
แต่ละหมู่รับของรางวัล    
มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร    
กล่าวปิดการแสดง   ตอนเช้าออกกำลังกาย
  ศึกษานอกสถานที่ สถานตากอากาศบางปู  
    รองฯสมศักดิ์
วิทยากรอธิบายระบบนิเวศน์ในป่าชายเลน คณะครูและอสม.ตำบลบางแก้ว  
มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร เดินไปศึกษาธรรมชาติ ป่าชายเลน ใครเป็นใครดูเอานะครับ
  ศึกษาธรรมชาติ ป่าชายเลน  
     
ดู vtr 3วันที่อยู่ในค่ายมีเหตุการณ์อะไรบ้าง   ตัวแทนรับมอบเกียรติบัตรของวิทยากร
โรงเรียนคลองปลัดเปรียง โรงเรียนวัดสลุด ตอนแทนนร.รับมอบเกียรติบัตรของนักเรียน
     
กล่าวปิดกิจกรรม เดินทางกลับบ้านแล้วครับ..เจอกันใหม่โอกาสหน้า นายสพัฒน์ สว่างอารมณ์ นายก อบต.บางแก้ว
ถ่ายภาพกับคณะครูโรงเรียนวัดหนามแดง
(เขียวอุทิศ)ที่เป็นวิทยากร

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031