ป ร ห
ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

2 ธันวาคม 2554


->ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ทำพีธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา
พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
7 รอบ 84 พรรษา
ผู้บริหารและคณะครู  
ผู้บริหารและคณะครูไหว้พระ นักเรียนไหว้พระ  
   
     
 

ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
ใส่บาตรข้าสารอาหารแห้ง

รองฯ ชลอ มั่นฤทธิ์
ใส่บาตรข้าสารอาหารแห้ง
รองฯ สมศักดิ์ มาลัยโรจน์ศิริ
ใส่บาตรข้าสารอาหารแห้ง
คณะครู
ใส่บาตรข้าสารอาหารแห้ง
 
     
     
     
  นักเรียนแต่ละสายชั้นตั้งแต่อนุบาล-ป.6
ใส่บาตรข้าสารอาหารแห้ง
 
     
     
     
     
     
ผู้บริหารและคณะครูกรวดน้ำ    
    ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
เปิดกรวยถวายพระพร
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
อ่านคำกล่าวถวายพระพร
  ผู้บริหาร คณะครและนักเรียน
ร่วมกันร้องเพลงถวายพระพร ู
     
     
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
ถวายเอกสารโครงการ 84 ล้านความดี
ของนักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
นักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
รำถวายพระพร
 
     
ผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนที่รำถวายพระพร ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
ลงนามถวายพระพร
 
รองฯ ชล มั่นฤทธิ์
ลงนามถวายพระพร
รองฯ สมศักดิ์ มาลัยโรจน์ศิริ
ลงนามถวายพระพร
ผู้บริหารและคณะครูที่ใส่ชุดขาว
ร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
ผู้บริหารและคณะครูที่ใส่ชุดข้าราชการ
ร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
กิจกรรมการเดินเทอดพระเกียรติ ตั้งขบวนเพื่อเดินเทอดพระเกียรติ
     
     
     
     
     
     
  กิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ ภายในโรงเรียน  
     
     
     
     
     

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031