ป ร ห
ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

26 มกราคม 2555


->โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) เป็นตัวแทนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 ณ จังหวัดนนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2555
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 10
    นางนาฏยา บรรจงอักษร
ผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงอังษุนที แสงโต เด็กหญิงอรอนงค์ อิ่มใจ เด็กหญิงศิวิมล สีน้ำผึ้ง
    หน้าตาอาหารคาว-หวาน
คณะกรรมการชิมอาหาร    
 
     

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031