ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

รางวัลหนึ่งแสนครูดีรางวัลหนึ่งแสนครูดี

รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557
นางสาวฉวีวรรณ จันทร์นาง นางสาวอนงค์นารถ นุชสายสวาท นางสาวมาลี ลาภลมูล


รางวัลหนึ่งแสนครูดี

รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
     
     
     
รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทครูผู้สอน ประจำปี 2556
 
     


รางวัลหนึ่งแสนครูดี

รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555
     
     
     
   
     


รางวัลครูสอนดี

รางวัลครูสอนดี ประจำปี 2554
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
เกียรติบัตรและเงินรางวัล 10,000 บาท
     

 

รางวัลหนึ่งแสนครูดี


รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2554
     
     
   
     

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031