ร ห
ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

13 กันยายน 2554


->
นายสมศักดิ์ มาลัยโรจน์ศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)เป็นตัวแทนท่านผู้อำนวยการรับธงเครือข่ายโรงเรียนสีเขียว
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จัดนิทรรศการเครือข่ายโรงเรียนสีเขียว
   

   
     
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กล่าวเปิดงานเครือข่ายโรงเรียนสีเขียว
  นายสมศักดิ์ มาลัยโรจน์ศิริ
เป็นตัวแทนรับมอบธงเครือข่ายสีเขียว
ภ่ายภาพเป็นที่ระลึก
     
     
รถรับผู้เข้าร่วมงานชมอาคารประหยัดพลังงาน    
    ชมนิทรรศการ
     
  ภ่ายภาพเป็นที่ระลึก  
นายชนินทร์ สว่างแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
กล่าวขอบใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน
ที่ช่วยกันรักษาความสะอาดจนได้รับ
ธงเครือข่ายโรงเรียนสีเขียว
  ธงเครือข่ายสีเขียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบธง
เครือข่ายโรงเรียนสีเขียวให้กับตัวแทนนักเรียน
  ธงเครือข่ายสีเขียว

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031