ธ ป ร ห
ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

14 กุมภาพันธ์ 2555


->ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
ประชุมกรรมการสถานศึกษา และแนะนำครูบรรจุใหม่

ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
ประชุมกรรมการสถานศึกษา
   
  แนะนำครูบรรจุใหม่
นายสุทธิลักษณ์ สูงห้างหว้า
แนะนำครูบรรจุใหม่
นางสาวสุมาลี ใจอ้าย

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031