ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

31 มกราคม 2557


-> เลี้ยงส่งครูกรรณิการ์
กาญจนะเกตุกีรติผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
มอบดอกไม้แสดงความยินดี
รองฯ ชลอ มั่นฤิทธิ์
มอบดอกไม้แสดงความยินดี
คณะครูมอบดอกไม้แสดงความยินดี
คณะครูมอบดอกไม้แสดงความยินดี คณะครูมอบดอกไม้แสดงความยินดี คณะครูมอบดอกไม้แสดงความยินดี
คณะครูมอบดอกไม้แสดงความยินดี คณะครูมอบดอกไม้แสดงความยินดี คณะครูมอบดอกไม้แสดงความยินดี
คณะครูมอบดอกไม้แสดงความยินดี คณะครูมอบดอกไม้แสดงความยินดี คณะครูมอบดอกไม้แสดงความยินดี
คณะครูมอบดอกไม้แสดงความยินดี คณะครูมอบดอกไม้แสดงความยินดี คณะครูมอบดอกไม้แสดงความยินดี
คณะครูมอบดอกไม้แสดงความยินดี คณะครูมอบดอกไม้แสดงความยินดี คณะครูมอบดอกไม้แสดงความยินดี
คณะครูมอบดอกไม้แสดงความยินดี คณะครูมอบดอกไม้แสดงความยินดี คณะครูมอบดอกไม้แสดงความยินดี
คณะครูมอบดอกไม้แสดงความยินดี คณะครูมอบดอกไม้แสดงความยินดี คณะครูมอบดอกไม้แสดงความยินดี
คณะครูมอบดอกไม้แสดงความยินดี คณะครูมอบดอกไม้แสดงความยินดี คณะครูมอบดอกไม้แสดงความยินดี
คณะครูมอบดอกไม้แสดงความยินดี คณะครูมอบดอกไม้แสดงความยินดี คณะครูมอบดอกไม้แสดงความยินดี
คณะครูมอบดอกไม้แสดงความยินดี คณะครูมอบดอกไม้แสดงความยินดี คณะครูมอบดอกไม้แสดงความยินดี
คณะครูมอบดอกไม้แสดงความยินดี ตัวแทนนักเรียนมอบดอกไม้แสดงความยินดี ตัวแทนนักเรียนมอบดอกไม้แสดงความยินดี
คณะครูมอบดอกไม้แสดงความยินดี ตัวแทนนักเรียนมอบดอกไม้แสดงความยินดี ตัวแทนนักเรียนมอบดอกไม้แสดงความยินดี
ตัวแทนนักเรียนมอบดอกไม้แสดงความยินดี ตัวแทนนักเรียนมอบดอกไม้แสดงความยินดี ตัวแทนนักเรียนมอบดอกไม้แสดงความยินดี
ตัวแทนนักเรียนมอบดอกไม้แสดงความยินดี ตัวแทนนักเรียนมอบดอกไม้แสดงความยินดี ตัวแทนนักเรียนมอบดอกไม้แสดงความยินดี
ตัวแทนนักเรียนมอบดอกไม้แสดงความยินดี คณะครูมอบดอกไม้แสดงความยินดี คณะครูมอบดอกไม้แสดงความยินดี
ครูกรรณิการ์ กาญจนะเกตุกีรติ
กล่าวความรู้สึกกับนักเรียน
   
     

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031