ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

28 - 30 พฤษภาคม 2555


->
คณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมทบทวนมารยาทไทย ภายในโรงเรียน
เพื่อใช้ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาความสามารถนักเรียนต่อไปคณะครู ทดสอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนมารยาทไทย ทุกสายชั้น
   
    การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนมารยาทไทย
วิทยากรผู้ให้การอบรม คณะครูตั้งใจในการอบรม
การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์
 
การเดินผ่านผู้ใหญ่    
ทดสอบก่อนรับเกียรติบัตร พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนมารยาทไทย  
    การทดสอบ
     
  การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์  
การเดินผ่านผู้ใหญ่ที่นั่ง และยืน    
  คณะครูรับเกียรติบัตร  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031