2 ป ร ห
ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

23-25 พฤศจิกายน 2554


->ค่ายคณิตศาสตร์ นักเรียนสายชั้นอนุบาล-สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามนโยบายการเรียนฟรี 15 อย่างมีคุณภาพ
ผอ.ชนินทร์ สว่างแก้ว
เปิดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
  ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก
รองฯ สมศักดิ์ มาลัยโรจน์ศิริ
กล่าวรายงาน
ผอ.ชนินทร์ สว่างแก้ว
กล่าวเปิดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
 
     
วิทยากรนันทนาการ นันทนาการ นักเรียนสนุกกันใหญ่
     
สายชั้นอนุบาลเข้าเรียนตามฐาน    
     
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    
     
     
  สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
     
     
     
นักเรียนพักรับประทานอาหารว่าง    
ท่าทางจะอร่อย    
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4    
ครูเสมา นุชพันธุ์
ทำท่าแมงมุมตัวผู้ให้นักเรียนดู
ครูเสมา นุชพันธุ์
ทำท่าแมงมุมตัวเมียให้นักเรียนดู
ครูศุภชัย มิ่งมงคล
ทำท่าแมงมุมตัวผู้ให้นักเรียนดู
ลูกแมงมุมตัวเมียทำตาม   ลูกแมงมุมตัวผู้ทำตาม
  สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนฐาน  
     
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าเรียนตามฐาน    
กิจกรรมนันทนาการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6    
คุณครูนิกร นาคเสน
ทำตัวอย่างแมงมุมตัวเมียให้นักเรียนดู
คุณครูนิกร นาคเสน และครูเสมา นุชพันธุ์
ทำตัวอย่างแมงมุมตัวเมียและแมงมุมตัวเมีย
ให้นักเรียนดู
ลูกแมงมุมทำตามตัวอย่าง
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าเรียนตามฐาน    
นักเรียนตั้งใจเรียนมาก    
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนตามฐาน    
    นักเรียนตั้งใจทำงานมาก
     
     
     
     
ผลงานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5และ 6    

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031