ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

11 สิงหาคม 2554

->โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
พร้อมกันนี้ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนขอขอบคุณสโมสรโรตารีที่ได้มอบแว่นประกอบสายตา
ให้กับนักเรียนเป็นอุปกรณ์ลดอุปสรรคในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนที่สายตาไม่ปกติ

     

   
     
  มอบแว่นตา  
     
 
  ลงนามถวายพระพร  

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031