ป ร ห
ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

16 กันยายน 2554


->การอบรมศีลธรรมของพระธรรมฑูต จากวัดราษฎร์บูรณะ ให้การอบรม
นักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) เกี่ยวกับการทำความดี

พระธรรมฑูลให้ความรู้เรื่องการทำความดี นักเรียนไหว้พระ  
  นักเรียนกราบพระ นักเรียนฟังอย่างตั้งใจ
     
  พระครูวินัยธรชลอ อตฺถกาโม  
     
    ตัวแทนนักเรียนมอบเงินกัณฑ์เทศน์
     
พระธรรมฑูตมอบเงินกัณฑ์เทศนคืน์ให้กับโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียนรับมอบเงินเพื่อทำประโยชน์
ให้กับโรงเรียน
   
ผู้บริหารร่วมกันกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล    
  ภ่ายภาพที่ระลึก  
     

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031