ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม


30 ธันวาคม 2554

->
แนะนำครูบรรจุใหม่ที่จะสอนนักเรียนในโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)

คุณครสุทธิลักษณ์ สูงห้างหว้า

 
คุณครูสุทธิลักษณ์ สูงห้างหว้า
การศึกษา ปริญญาตรี จิตรกรรม (ศก.บ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การศึกษา ปริญญาโท เทคโนโลยีการศึกษา (ศศ.ม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิชาเอก ศิลปศึกษา
เกิดวันที่ 5 เมษายน 2525

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031