ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม


1 พฤศจิกายน 2555

->
แนะนำครูบรรจุใหม่ที่จะสอนนักเรียนในโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)

คุณครูเจียมจิตร วงศ์จอม

 
คุณครูเจียมจิตร วงศ์จอม
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี วท.บ คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เกิดวันที่ 1 มิถุนายน 2527

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031