ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม


18 มกราคม 2554

->
แนะนำครูบรรจุใหม่ที่จะสอนนักเรียนในโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)

คุณครูสุมาลี ใจอ้าย

 
คุณครสุมาลี ใจอ้าย
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต สาขา วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เกิดวันที่ 10 มิถุนายน 2530

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031