ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

14 พฤษภาคม 2555


->เตรียมความพร้อมก่อนวันเปิดภาคเรียน 1 ประจำปีการศึกษา 2555ประชุมคณะครูและบุคลากร บรรยากาศการประชุม บรรยากาศการประชุม
นักเรียนเป็นระเบียบเรียบร้อย    
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
กล่าวสวัสดีนักเรียนเนื่องในวันเปิดเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555
   
     

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031