ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

1 พฤษภาคม 2555

->
ประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555  
ผอ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ์
จุดเทียน ธูปบูชาพระรัตนตรัย
กล่าวนโยบายของโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
ให้ผู้ปกครองรับทราบ
มอบของตัวอย่างที่นักเรียนจะไดรับ้ให้ผู้ปกครอง
รับแทนนักเรียน อย่างละ 1 ชุด
  ผู้ปกครองพบครูประจำชั้น
และจ่ายค่าระดมทรัพยากร
 
     

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031