ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

1 พฤษภาคม 2554
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามโครงการเรียนดี เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
     
การแสดงของนักเรียนที่เรียนช่วงซัมเมอร์    
  รองฯสมศักดิ์ มาลัยโรจน์ศิริกล่าวรายงาน  
นายกสุพัฒน์ สว่างอารมณ์ พบปะกับผู้ปกครอง ผอ.ชนินทร์ ชี้แจงเรื่องนโยบายเรียนฟรี มอบอุปกรณ์การเรียน
 
 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031