ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

15 มิถุนายน 2555

->
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) แข่งขันการประกวดระเบียบแถว
ณ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว


คณะกรรมการตรวจระเบียบแถว    
     
     
     
     
     
     
    เตรียมตัวสวนสนาม
     
     
     
     
     
     
     
    เดินสวนสนาม
     
     
     
     
     
     

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031