ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

19 มิถุนายน 2555

->โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) เป็นตัวแทนกลุ่มบางพลี 1
แข่งขันการประกวดระเบียบแถว ลูกเสือสามัญ ณ โรงเรียนวัดกิ่งแก้วคณะกรรมการตรวจระเบียบแถว    
    กล่าวคำปฏิญาณตน
  เตรียมตัวสวนสนาม  
    เดินสวนสนาม
     

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031