ร ห
ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

 

16 - 18 พฤศจิกายน 2554


->
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในตำบลบางแก้วเข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือครูเชียร ตำบลบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ), โรงเรียนวัดสลุด และโรงเรียนคลองปลัดเปรียง
เนตรนารีโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ลูกเสือโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ถือกระเป๋าเข้าที่พัก

   
     
  แบ่งหมู่ลูกเสือเนตรนารี  
     
ผอ.ชนินทร์ สว่างแก้ว
จุดเทียนธูป
   
    ร่วมร้องเพลงถวายราชสดุดี
     
ผอ.ชนินทร์ สว่างแก้ว
กล่าวให้โอวาทแก่ลูกเสือเนตรนารี
   
  กิจกรรมนันทนาการ  
     
เรียนวิชาการผูกเงื่อน    
    ฝึกกันอย่างตั้งใจ
     
     
     
     
ครูนิกร นาคเสน ครูโรงเรียนวัดหนามแดง
เป็นวิทยากรวิชาผูกเงื่อน
   
เรียนวิชาสูตกรรม
ลูกเสือเนตรนารีถุงข้าวด้วยหม้อสนาม
   
     
     
     
     
     
    มารับประทานอาหารฝีมือตังเองกันเถอะ
     
  ท่าทางจะอร่อย  
     
     
     
  วิทยากรตรวจเครื่องแต่งกาย  
     
     
ขอบคุณแม่ครัวที่ทำกับข้าว
อร่อยๆให้วิทยากรและลูกเสือเนตรนารี
น่าทานมาก เนตรนารีรับข้าว
ลูกเสือรับข้าว    
คณะวิทยากร พิธีเปิดกองลูกเสือ  
  มาออกกำลังกายตอนเช้ากันเถอะ  
  วิทยากรเดินทางไกลไปกับลูกเสือด้วย เดินทางไก
     
ทำความเคารพวิทยากรกันก่อนเดินทางต่อ   เดินไกลไปหน่อยเลยเป็นลม
     
ครูสายยล เนตรมณี
ทดสอบฐานก่อนฐานผจญภัย
  ครูนาฏยา บรรจงอักษร
ทดสอบฐานก่อนฐานผจญภัย
ฐานผจญภัย    
     
     
     
     
     
    กิจกรรมรอบกองไฟ
     
     
     
     
  ฝึกระเบียบแถว  
  นายหมู่ตรวจเครื่องแต่งกาย  
  ลูกเสือเนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์  
  พิธีปิดกองลูกเสือเนตรนารี ผอ.ชนินทร์ สว่างแก้ว
กล่าวปิด
    โยนหมวกเพื่อเป็นศิริมงคล

 

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031