ปรัชญา - - >วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

9-11 มิถุนายน 2554

ตัวแทนนักเรียนเข้าค่ายโครงการลูกเสือคุณธรรมนำประชาธิปไตยห่างไกลยาเสพติด
ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน
"กฐิน กุยยกานนท์ "อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
จัดโดยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต2
และทางโรงเรียนยังมีหน้าที่ในการประกอบอาหารตลอดจบโครงการ
นำโดย ผอ.ชนินทร์ สว่างแก้ว

นางอรฤดี พูลศรี ผอ.สพป.สป.2 เป็นประธาน    

  ผอ.ศูนย์แนะนำที่พัก
  เปิดกอง  
  วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย  
ครูสันติ วิทยากรพี่เลี้ยง    
  นักเรียนตัวแทนร.ร.วัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)  
ผอ.ชนินทร์ ดูแลเรื่องอาหารการกินอย่างใกล้ชิด    
     
คณะวิทยากรร่วมประชุม ครูสันติว่างจากเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงก็มาช่วยที่ครัว ครูมาลีจากเฝ้าห้องสมุดวันนี้เฝ้าครัวแทน
ครูมณฑาหัวหน้าครัว กำลังเสริมจากโรงเรียนมาเยี่ยมครัว  
กำลังเสริมจากโรงเรียน ผอ.เนรมิตห้องออกกำลังกายเป็นห้องอาหารชั่วคราว บรรดาผู้ที่มาใช้บริการห้องอาหาร
เห็นหน้าคนรับประทานอย่างมีความสุขอย่างนี้ คนทำครัวก็ชื่นใจ  
ผอ.ชนินทร์ เชฟใหญ ่ดูแลเรื่องอาหารการกินอย่างพิถีพิถันให้ความสำคัญกับทุกรายละเอียดพร้อมกับใส่ใจลงไปในอาหารทุกมื้อ
หน้าตาอาหาร น่ากินทั้งนั้น    
    ผอ.สพป.สป 2 รับประทานอาหาร
 
    คุณวีระนักการวันนี้เสิร์ฟเต็มที่
  เติมพลังจากอาหารอร่อยๆแล้วมาร่วมกันทำงาน ผลงานหมู่ของผมครับ
  พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ นักเรียนศึกษานอกสถานที่พิพธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
ชุมนุมรอบกองไฟ    
วันสุดท้ายผอ.เลี้ยงไอศรีมนักเรียนทุกคน   เก็บแล้วครัวเฉพาะกิจโรงเรียนวัดหนามแดง
(เขียวอุทิศ)
 
     

 

Copyright © 2011 Wat Namdang School

address
School E-mail: watnamdangschool@yahoo.com  Tel :0-2385-2462 / Fax :0-2386-5031